قیمت سکه

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلا، سکه و ارز امروز نیز مانند روز گذشته سیر نزولی را در پیش گرفت. قیمت دلار در بازار امروز دلار نسبت به روز قبل با 277 تومان کاهش به 12,709 (دوازده هزار و هفتصد و نه ) رسید. همچنین قیمت سکه بهار آزادی با 3.53 درصد کاهش نسبت به روز قبل 4,246,000 (چهار میلیون و دویست و چهل و شش هزار) تومان معامله شد.

 

اونس طلا در بازار امروز

قیمت هر اونس طلا در بازار امروز به 1,290 (یک هزار و دویست و نود ) دلار رسید، که نسبت به 2 روز پیش0.25 درصد کاهش یافت.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
1290.17 3.35 0.25 درصد امروز
1293.52 12.8 0.98 درصد 2 روز پیش
1306.32 18.94 1.44 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

گرم طلا 18 عیار امروز

قیمت هر گرم طلا 18 عیار امروز با کاهش 1.77 درصد از 409,790 (چهارصد و نه هزار و هفتصد و نود ) تومان به 402,630 (چهارصد و دو هزار و ششصد و سی ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا 18 عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
402630 7160 1.77 درصد امروز
409790 16390 3.99 درصد روز قبل
426180 690 0.16 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

گرم طلا 24 عیار امروز

قیمت هر گرم طلا 24 عیار امروز با کاهش 1.77 درصد از 546,380 (پانصد و چهل و شش هزار و سیصد و هشتاد ) تومان به 536,830 (پانصد و سی و شش هزار و هشتصد و سی ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا 24 عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
536830 9550 1.77 درصد امروز
546380 21850 3.99 درصد روز قبل
568230 930 0.16 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

سکه بهار آزادی در بازار امروز

قیمت امروز سکه بهار آزادی مانند روز قبل کاهش یافت. قیمت سکه بهار آزادی که روز قبل تا 4,396,000 (چهار میلیون و سیصد و نود و شش هزار) تومان رسیده بود، در بازار امروز - دوشنبه، 13 اسفند 1397 مصادف با 04 مارچ 2019 - با کاهش 3.53 درصد به 4,246,000 (چهار میلیون و دویست و چهل و شش هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
4246000 150000 3.53 درصد امروز
4396000 150000 3.41 درصد روز قبل
4546000 0 0 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی امروز با کاهش 1.1 درصد از 4,467,000 (چهار میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار) تومان به 4,418,000 (چهار میلیون و چهارصد و هجده هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
4418000 49000 1.1 درصد امروز
4467000 132000 2.95 درصد روز قبل
4599000 11000 0.23 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ نیم سکه

همچنین قیمت نیم سکه با 0.8 درصد افزایش نسبت به روز قبل 2,499,000 (دو میلیون و چهارصد و نود و نه هزار) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
2499000 20000 0.8 درصد امروز
2479000 70000 2.82 درصد روز قبل
2549000 11000 0.43 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه گرمی

قیمت هر سکه گرمی امروز تغییری پیدا نکرد و 848,000 (هشتصد و چهل و هشت هزار) معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
848000 0 0 درصد امروز
848000 0 0 درصد روز قبل
848000 1000 0.11 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

مثقال طلا امروز

هر هر مثقال طلا در بازار داخلی هم 1,744,000 (یک میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
1744000 31000 1.77 درصد امروز
1775000 71000 4 درصد روز قبل
1846000 3000 0.16 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار

 

 

دلار در بازار امروز

قیمت امروز دلار مانند روز قبل با کاهش یافت. قیمت دلار که روز قبل تا 12,986 (دوازده هزار و نهصد و هشتاد و شش) تومان رسیده بود، در بازار امروز - دوشنبه، 13 اسفند 1397 مصادف با 04 مارچ 2019 - با کاهش 2.17 درصد به 12,709 (دوازده هزار و هفتصد و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
12709 277 2.17 درصد امروز
12986 464 3.57 درصد روز قبل
13450 250 1.85 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

یورو امروز

قیمت یورو در بازار امروز به 14,742 (چهارده هزار و هفتصد و چهل و دو ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل 2.44 درصد کاهش یافت.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
14742 360 2.44 درصد امروز
15102 498 3.29 درصد روز قبل
15600 300 1.92 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

پوند در بازار امروز

قیمت پوند در بازار امروز به 16,764 (شانزده هزار و هفتصد و شصت و چهار ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل 2.46 درصد کاهش یافت.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
16764 413 2.46 درصد امروز
17177 593 3.45 درصد روز قبل
17770 203 1.14 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ درهم امارات

در بازار امروز درهم امارات نسبت به روز قبل با 80 تومان کاهش 3,460 (سه هزار و چهارصد و شصت ) تومان قیمت گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
3460 80 2.31 درصد امروز
3540 122 3.44 درصد روز قبل
3662 68 1.85 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

لیر ترکیه امروز

قیمت لیر ترکیه امروز با کاهش 2.54 درصد از 2,421 (دو هزار و چهارصد و بیست و یک ) تومان به 2,361 (دو هزار و سیصد و شصت و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
2361 60 2.54 درصد امروز
2421 83 3.42 درصد روز قبل
2504 20 0.79 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

دلار کانادا امروز

قیمت دلار کانادا امروز با کاهش 2.67 درصد از 9,789 (نه هزار و هفتصد و هشتاد و نه ) تومان به 9,534 (نه هزار و پانصد و سی و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار کانادا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
9534 255 2.67 درصد امروز
9789 338 3.45 درصد روز قبل
10127 87 0.85 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

دلار استرالیا در بازار امروز

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به روز قبل با 218 تومان کاهش 8,993 (هشت هزار و نهصد و نود و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار استرالیا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
8993 218 2.42 درصد امروز
9211 318 3.45 درصد روز قبل
9529 113 1.18 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ رینگیت مالزی

در بازار امروز رینگیت مالزی نسبت به روز قبل با 73 تومان کاهش 3,120 (سه هزار و یکصد و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر رینگیت مالزی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
3120 73 2.33 درصد امروز
3193 110 3.44 درصد روز قبل
3303 54 1.63 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ بات تایلند

هر بات تایلند در بازار داخلی هم 399 (سیصد و نود و نه ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر بات تایلند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
399 9 2.25 درصد امروز
408 14 3.43 درصد روز قبل
422 2 0.47 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

منات آذربایجان امروز

همچنین قیمت منات آذربایجان با 0.73 درصد کاهش نسبت به روز قبل 7,475 (هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر منات آذربایجان
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
7475 55 0.73 درصد امروز
7530 260 3.45 درصد روز قبل
7790 140 1.79 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ درام ارمنستان

قیمت درام ارمنستان امروز با کاهش 3.84 درصد از 27 (بیست و هفت ) تومان به 26 (بیست و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درام ارمنستان
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
26 1 3.84 درصد امروز
27 0 0 درصد روز قبل
27 1 3.7 درصد 7 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

لاری گرجستان امروز

همچنین قیمت لاری گرجستان با 2.31 درصد کاهش نسبت به روز قبل 4,747 (چهار هزار و هفتصد و چهل و هفت ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر لاری گرجستان
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
4745 112 2.36 درصد امروز
4857 167 3.43 درصد روز قبل
5024 139 2.76 درصد 2 روز پیش