سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تحلیل و بررسی به روزترین قیمت دلار آمریکا در بازار ارز تهران

آخرÛ?Ù? Ù?Û?Ù?ت دÙ?ار در بازار آزاد اÙ?رÙ?ز Û?Ú©Ø´Ù?بÙ? Û¹Û¸/Û°Û¶/10 | بازگشت دÙ?ار در ساعات پاÛ?اÙ?Û?

صرافی‌های مجاز بانک مرکزی قیمت دلار را نسبت به روز گذشته 150 تومان افزایش دادند؛ به طوری که قیمت خرید دلار در این صرافی‌ها 11 هزار و 350 تومان و قیمت فروش آن 11 هزار و 450 تومان است.

 

ادامه مطلب...