سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قیمت طلا در حال حاضر در بازار طلا چند

Ù?Û?Ù?ت Ø·Ù?ا در حاÙ? حاضر در بازار تÙ?راÙ?

این کارشناس بازار طلا و سکه در پاسخ به این سوال که آیا همچنان میزان عرضه بر تقاضا پیشی دارد؟ بیان کرد: طی هفته‌های گذشته میزان تقاضا به شدت کاهش یافته و در هفته گذشته این موضوع نیز ادامه داشته است که با پیشی گرفتن عرضه طلا بر تقاضا حباب سکه با انتخاب مسیر کاهش به 300 هزار تومان رسیده است.

 

ادامه مطلب...